Monday, August 19, 2013

1 Syawal di Kuala Lumpur Pengalaman pertama 1 Syawal di Kuala Lumpur. Jalanraya di ibukota yg selalunya sesak nampaknya jadi kosong... kosong... kosong... ;P

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails